Acquisitie bedrijventerrein De Bilt

Actieve acquisitie voor een leefbaardere, groenere, duurzamere en ondernemendere omgeving.

Aan de rand van de Utrechtse gemeente de Bilt ligt bedrijvenpark Larenstein, een hoogwaardig bedrijventerrein dat zich kenmerkt door haar centrale ligging en groene omgeving. Het bedrijvenpark wordt uitgegeven door de gemeente De Bilt. Het is ontstaan vanuit de behoefte om (milieu)hinderlijke bedrijven uit de diverse kernen van De Bilt te verplaatsen naar één bedrijvenpark aan de rand van de bebouwde kom.  

Om voor de diverse beschikbare percelen op bedrijvenpark Larenstein de bouwplannen zorgvuldig te begeleiden, hebben zij een acquisiteur aangesteld. Doelstelling is om zo een boost te geven aan de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Sinds februari 2019 is DZP-er Joost actief als acquisiteur voor alle resterende kavels. In deze rol fungeert Joost zowel als aanspreekpunt voor het bedrijfsleven als procesmanager voor het project.  Bij de  verkoop zijn bestaande publiekrechtelijke kaders van belang en wordt in sommige gevallen  gezocht naar ruimte om de publieke kaders aan te scherpen.

Naast het begeleiden van ontwikkelingen op de kavels en deze afstemmen op gemeentelijke procedures, is DZP hier als aanspreekpunt voor ondernemers en geven we advies aan bestuurders. We zijn bekend met het politiek-bestuurlijke speelveld en beschikken over de benodigde sensitiviteit jegens diverse belangenbehartigers en stakeholders. 

Onze meerwaarde zit in de (pro)actieve, creatieve manier van acquireren, waarbij we buiten de gebaande paden durven te treden. Zo zijn we in staat nieuwe bedrijven aan te trekken en een sterk netwerk op te bouwen. En met succes. Inmiddels ligt er een goed onderhouden netwerk met ondernemers op Larenstein en in de gemeente en zijn voor alle kavels optanten gevonden. Zo wordt De Bilt nog leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender en draagt bedrijvenpark Larenstein bij aan de economische ontwikkeling van de regio.

WE WERKEN SAMEN MET