Centrumontwikkeling Parade

Positieve vooruitgang binnen de Parade dankzij centrummanagement.

Gestart in 2014 met een opdracht voor een analyse van de kansen, uitdagingen en samenwerking in winkelgebied De Parade met concrete vervolgaanpak, zijn wij vervolgens gevraagd om dit actieplan ook echt tot uitvoer te brengen. In opdracht van de winkeliersvereniging V.C.P. Parade zetten we sindsdien met centrummanagement de schouders onder dit mooie winkelcentrum in Nootdorp. Dat is een geslaagde samenwerking gebleken! De winkeliersvereniging is geprofessionaliseerd, waarbij ook meteen de verbetering van de collectiviteit en de ondernemerskwaliteit is meegenomen en de betrokkenheid van de gemeente en vastgoedeigenaar is vergroot. Alle partijen samen hebben de handschoen opgepakt om het actieplan tot uitvoering te brengen en zo de Parade toekomstbestendig te maken.

Zo is onder meer de leegstand drastisch teruggebracht, het functioneren van het winkelgebied verbeterd en komen de mensen weer met plezier naar de Parade. De samenwerking is versterkt, het beheer van de openbare ruimte is overgenomen door de ondernemers en vastgoedeigenaar en de omliggende gebieden zijn beter aangehaakt. Inmiddels zijn we bezig om de lokale binding met het winkelcentrum te versterken door samenwerkingen op te zetten met lokale verenigingen, stichtingen, scholen, goede doelen, etcetera, zodat het winkelcentrum zich nog meer onderscheid in de huidige retailmarkt. Parade gaat lokaal!

voor meer info:

MEER DZP PROJECTEN

DZP PROJECT NIEUWS

WE WERKEN SAMEN MET