Bestuurderscursus

Verdieping van de bestuursfunctie.

Als bestuurder van een ondernemers- of winkeliersvereniging krijg je soms te maken met specifieke of complexe vraagstukken. Het is niet altijd helder wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft en wat de optimale manier van werken is. 

Het ontbreekt besturen vaak aan structurele regie, juridisch inzicht in bevoegdheden en helderheid over verantwoordelijkheden van de verschillende overlegstructuren. Een andere uitdaging is het realiseren van goede communicatie tussen ondernemers, gemeenten en vastgoedeigenaren en de juiste borging hiervan.

Een bestuur wordt over het algemeen gevormd door een groep enthousiaste en betrokken ondernemers, die binnen een beperkte hoeveelheid tijd de belangen van alle ondernemers proberen te behartigen. Betrokkenheid en enthousiasme zijn echter geen garantie voor optimale bestuurdersvaardigheden. 

Om besturen zekerder en professioneler te maken, heeft DZP speciale trainingen voor bestuurders van ondernemers- en winkeliersverenigingen ontwikkeld.  Een bestuurstraining geeft inzicht in verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. De training behandelt actuele bestuursvraagstukken en wordt ingevuld aan de hand van behoeften en kennis die nodig zijn een bestuur naar een professioneler niveau te tillen. 

Een bestuurstraining daagt bestuurders uit actuele vraagstukken op strategisch niveau te benaderen en biedt wetenschappelijke kaders en inzichten om de visie als bestuurder verder uit te diepen. Aspecten als taken- en functieprofielen, aansprakelijkheid, bestuursmodellen, beleidsthema’s, subsidies, financiën, privacybeleid (AVG) en interne en externe communicatie komen ruimschoots aan bod.