Realisatie biogasinstallatie bedrijventerrein Vergulde Hand

Duurzame energie door en voor de Vlaardingse ondernemers.

Vergroening en verduurzaming is een hot topic! Op bedrijventerrein de Vergulde Hand in Vlaardingen krijgen deze thema’s de volle aandacht vanuit het parkmanagement dat DZP sinds 2013 op het terrein uitvoert en het BIZ-traject dat we begeleiden. Vanuit de BIZ Vergulde Hand is in het eerste kwartaal van 2019 een projectplan ingediend bij de gemeente Vlaardingen voor het initiatief om een biogasinstallatie te realiseren. Doel is om een haalbare businesscase te ontwikkelen op basis van een proefopstelling. Door uit de biomassa energie te halen door verbranding, vergisting en vergassing, draagt dit initiatief bij aan de circulaire economie. Gedroogde houtsnippers of pallets afkomstig van ondernemers op het bedrijventerrein kunnen bijvoorbeeld worden verbrand, waarbij de verbrandingswarmte wordt omgezet in energie. Dit levert elektriciteit op die diverse ondernemers op het terrein weer van energie kunnen voorzien. Binnen het project worden deze opties nu nader verkend. Verbranding en vergisting lijken weliswaar potentiële rendabele toepassingen, maar voor vergassing is een nadere verkenning en ontwikkeling nog noodzakelijk.

Voor de proefopstelling wordt momenteel een locatie gezocht, waarbij er ook goed gekeken moet worden naar de distributie van de energie die er vrij komt. Op dit moment zit DZP met de ondernemers en de gemeente nog vol in de fase van het realiseren van een haalbare businesscase.

WE WERKEN SAMEN MET