Participatie

Participatie als bindende factor.

Participatie is van alledag en een veel gehoorde term in overheidsland de afgelopen jaren. Het is vooral ook een breed begrip. DZP heeft daar een nadrukkelijke eigen visie op.  De samenleving is namelijk volop in verandering. De leefbaarheid en aantrekkelijkheid staat onder druk doordat steden en regio’s steeds voller worden en er meer ontwikkelingen plaatsvinden. Dit zorgt voor frictie, wat weer vraagt om nieuwe visies en strategieën. Plus de noodzaak om keuzes te maken.

Bewoners, ondernemers en overige partijen willen gehoord worden en moeten zich herkennen vanuit hun eigen realiteit. Niet opleggen maar meenemen in het proces. Zo voorkom je verzet en loopgraven. Voor DZP is dat gesneden koek, want we hebben een lange historie als het gaat om samenwerken en partijen bij elkaar brengen. Sinds onze oprichting zijn we bezig met het oplossen van problemen tussen publiek en privaat en werken we op het snijvlak van overheid en ondernemers. Daarmee werden wij al snel de organisatie die stakeholders samenbracht op de plek waar alle partijen samen konden werken en de ‘winfactor’ het grootst is. Door het proces vorm te geven en met stakeholders een gezamenlijke opgave en context te zoeken om daarna vanuit gedeeld perspectief de toekomst te ontwikkelen vanuit gemeenschappelijke basis. Dat resulteert in een constructieve basis van waaruit mensen in actie willen komen en daarvoor ook de verantwoordelijkheid durven nemen. Er is altijd een gezamenlijke behoefte en vanuit die bindende factor komt een gemene deler. Door deze consensus kweek je draagvlak en wederzijds begrip, dit zijn de bouwstenen om niet alleen te werken aan een gezamenlijke toekomst maar vooral om vanuit een complexe opgave gezamenlijk in actie komen en daadwerkelijk een andere mindset te krijgen.

DZP spreekt de verschillende talen van de verschillende stakeholders, helpt hen om feiten van meningen te onderscheiden, om te denken in kansen en niet in problemen. Dit hebben wij al voor diverse opdrachtgevers mogen doen: bij leegstandsvraagstukken, in gebiedsontwikkelingen, bij transformatie, bij veiligheidsuitdagingen, bij het opstellen van (economische) visies, branding van winkelgebieden, etcetera. Ieder project biedt wel een handvat voor participatie. Participatie zien wij dus als breed begrip: partijen bij elkaar brengen, de gemene deler vinden, partijen helpen omdenken en daar samen naar toe werken. Overigens brengen we ook ruziënde partijen bij elkaar als het moet, het pure mediation, want zonder wrijving geen glans.

WE WERKEN SAMEN MET