Hannah Anthonysz fotografie

Coaching

Makkelijk is ondernemen niet, het is bekend dat de helft van alle starters binnen vijf jaar de bedrijfsactiviteiten weer staakt. De grootste hindernissen voor starters zijn het vinden van geschikte bedrijfsruimte, geld, kennis en netwerk.

Om jonge bedrijvigheid te stimuleren, werkgelegenheid te creëren en faillissementen of opheffingen te voorkomen is coaching van startende ondernemers essentieel. De Zakenpartner heeft ervaring met het opzetten en uitvoeren van diverse coachingsprogramma’s. Zo hebben wij in één van die programma’s enthousiaste en gedreven starters aan ervaren ondernemers gekoppeld rondom thema’s als bedrijfsvoering, acquisitie, marketing, administratie of juridische vraagstukken. Wij denken graag met u mee over hoe ook u middels coaching het ondernemerschap in uw regio kunt stimuleren.

Startend ondernemerschap is de talentpool van de lokale economie. De startende ondernemers van nu zijn de werkgevers van morgen. Voor een grote groep mensen is het ondernemerschap een aantrekkelijk alternatief voor een dienstbetrekking of in sommige gevallen een uitkering.

Nieuw ondernemerschap is belangrijk voor onze economie. Het zijn vaak jonge, nieuwe bedrijven die zorgen voor innovaties en nieuwe werkgelegenheid. Als ervaren ondernemer moet je daaraan willen bijdragen als coach. De toegevoegde waarde van een coach zit in de ervaring en het netwerk die je een jonge ondernemer kunt bieden. Dat heb ik niet alleen op persoonlijke titel gedaan, maar DZP heeft ook voor overheden coachingsprogramma’s met succes opgezet. Eigenlijk zouden meer gemeentes daar mee aan de slag moeten.