Roadshow

Samen sparren voor succesvolle bedrijventerreinen en (winkel)gebieden.

Bedrijventerreinen en (winkel)gebieden hebben te maken met uiteenlopende ondernemers en winkeliers en dus met uiteenlopende belangen die behartigd moeten worden.

Een gezonde en duurzame ontwikkeling van een bedrijventerreinen of (winkel)gebied valt of staat met een duidelijke profilering van het gebied. Daarnaast moeten keuzes gemaakt worden ten aanzien van de aan te trekken bedrijven en het bieden van de mogelijkheid tot ver- en herplaatsing van bedrijven. Ambities die vragen om een heldere en breed gedragen ruimtelijk-economische visie, met een transparante uitvoerings-agenda waarin de rol van publieke en private partijen is bepaald.

Maar hoe incasseer en inventariseer je de input van al die betrokken stakeholders? En hoe bundel je deze vervolgens tot een gezamenlijke visie die voldoende draagvlak geniet?

De DZP-Roadshows bieden hierin uitkomst. Middels kleinschalige roadshows (maximaal 12 deelnemers) treden we in gesprek met alle betrokken partijen en gaan we van start met het verzamelen van informatie. De toekomstige economische strategie, de (onderlinge) bedrijvigheid, de visie van ondernemers en het versterken van de lokale economie staan centraal. Zo kunnen we inventariseren wat de bouwstenen voor uw bedrijventerrein of (winkel)gebied zijn en een gezamenlijke visie ontwikkelen die naar succes leidt. Ben je benieuwd hoe onze roadshows kunnen bijdragen aan het succes van jouw bedrijventerrein of (winkel)gebied? Wij denken en ontwikkelen graag met je mee. Neem contact met ons op!