Uitvoeringsmaatschappij

Voor de ontwikkeling van ondernemers en ondernemerschap.

Door onze betrokkenheid in het veld lopen we in de voorhoede van nieuwe trends en ontwikkelingen. Om die reden bedenken we binnen DZP regelmatig nieuwe initiatieven waarmee we onze opdrachtgevers beter kunnen bedienen en waardoor we kunnen inspelen op kansen in de markt. Onze inspiratie komt uit onze theoretische kennis in combinatie met onze praktische, ondernemende aanpak.

Wij zien voortdurend mogelijkheden, zeker ook voor overheden. Een van onze bestuurlijke innovaties is de Uitvoeringsmaatschappij. Beleid is er binnen gemeenten voldoende, maar wie gaat het doen? Zeker met oog op gemeentelijke reorganisaties is dit een relevante vraag. De Uitvoeringsmaatschappij is een uitvoerende instantie die met de voeten in de klei, mandaat en middelen resultaat boekt in een afgebakend gebied. DZP heeft concrete ideeën over het hoe dit zou moeten werken. Bij voorkeur wordt de maatschap voorgezeten door partijen uit het veld, zodat de uitvoering direct aansluit op de wensen en behoeften in het specifieke gebied.

Ben je benieuwd wat wij op dit vlak voor je kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, of boek een sparringsessie.