Effectanalyse economisch beleid aanpak Krachtwijken Den Haag Zuid-West

Pragmatische en concrete analyse voor de gemeente Den Haag.

In opdracht van de gemeente Den Haag hebben wij een nadere analyse uitgevoerd op het economisch beleid en -investeringen vanuit de aanpak Krachtwijken in Den Haag Zuid-West. Omdat wij denken in opties en graag meteen doorpakken, hebben we ook een concreet uitvoeringsprogramma opgesteld om te komen tot de uitvoering. Welke maatregelen en investeringen hebben hun waarde gehad en zich bewezen en welke ook vooral niet? Wat zijn de lessons learned voor een vervolgaanpak? Met het opstellen van het uitvoeringsprogramma hebben we gezorgd voor een verdiepingsslag en actieprogramma. Pragmatisch en concreet, zoals dat bij ons past.

voor meer info:

MEER DZP PROJECTEN

DZP PROJECT NIEUWS

WE WERKEN SAMEN MET