Ondernemersvereniging Hoek van Holland

Samen groeien door de jaren heen.

Winkeliersvereniging Hoek van Holland startte 20 jaar geleden als een collectief van 40 winkeliers afkomstig uit dezelfde winkelstraat. Omdat de behoefte naar bestuurlijke ondersteuning groeide, kwam Scoron – het oudere zusje van DZP – in het vizier en zo ontstond een samenwerking waarbij Scoron de secretariële en beleidsmatige ondersteuning voor de winkeliersvereniging voor haar rekening nam.

De fusie van vier aparte ondernemersverenigingen uit de omgeving leidde ertoe dat de winkeliersvereniging uitgroeide tot een goed georganiseerde ondernemersvereniging (OVHVH) met 130 actieve leden. Met de groei van de vereniging, groeide ook onze rol.

Naast het ondersteunen van het bestuur bij het dagelijks bewind van de vereniging, helpen we bij het omgaan en onderhandelen met overheden en ambtelijke organisaties. Op proactieve wijze werken we aan thema’s als schoon, heel, veilig, bereikbaarheid, inrichting van de openbare ruimte, branchering, leegstand, parkeren en subsidies. Daarnaast organiseren we regelmatig bijeenkomsten en dragen we zorg voor de communicatie met de leden. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

– Het onderhouden van nieuwsbrief en website;

– Mede-organiseren van het steeds groter groeiende evenement “Gala ondernemer van het jaar” met jaarlijks zo’n 150 aanwezigen;

– De realisatie van een collectief camerasysteem op het bedrijventerrein;

– Het faciliteren van een camperparkeerplaats, wat bijdraagt aan de doelstelling een vier-seizoenenbadplaats te worden;

– In samenwerking met andere ondernemers uit de omgeving is een compensatie gerealiseerd vanwege de slechte bereikbaarheid van Hoek van Holland door de uitgelopen werkzaamheden aan de Hoekse Lijn.

voor meer info:

MEER DZP PROJECTEN

DZP PROJECT NIEUWS

WE WERKEN SAMEN MET