Winkeliersvereniging Keizerswaard

Van alle markten thuis voor de winkeliersvereniging Keizerswaard.

In het hart van het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde ligt het grote overdekte winkelcentrum Keizerswaard, met ruim 80 winkels. Het winkelcentrum werd in 1969 geopend door Prins Claus en viert dit jaar haar 50-jarige jubileum. Een halve eeuw later is winkelcentrum Keizerswaard nog populair bij het winkelend publiek, met een actieve winkeliersvereniging. Scoron – het oudere zusje van DZP – werkt al ruim 15 jaar voor Winkeliersvereniging Keizerswaard (WVK), een samenwerking die ontstond uit de behoefte naar bestuurlijke ondersteuning.

Naast die bestuurlijke ondersteuning, is DZP-er Danny tevens verantwoordelijk voor het secretariaat van de winkeliersvereniging. Hij vervult een actieve rol bij het (mede)initiëren en organiseren van grootschalige evenementen en activiteiten en het bijbehorende vergunningstraject. Daarnaast draagt hij zorg voor het onderhoud van de website en de maandelijkse nieuwsbrief.

Inmiddels beschikt winkelcentrum Keizerswaard ook over het keurmerk veilig ondernemen (KVO). Het KVO helpt alle betrokken partijen binnen een winkelgebied bij het maken van gezamenlijke afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Tijdens de totstandkoming van de KVO fungeerde DZP als projectleider. Zo zorgden we ervoor dat politie, brandweer, winkeliers en vastgoedeigenaren met elkaar aan tafel gingen om veiligheidsproblemen in kaart te brengen en gezamenlijk naar oplossingen en maatregelen te zoeken.

Verder ondersteunen we de WVK bij het vormen van een toekomstvisie en denken we mee over zaken als subsidies, branding, logo, signing, parkeren en vlaggenmasten. Waar we mogelijkheden of actualiteiten zien, delen we deze proactief met de WVK en gaan we samen op zoek naar oplossingen. Een aantal voorbeelden van deze gezamenlijke initiatieven zijn:

– Het introduceren van een AVG Tool: een tool die ervoor zorgt dat de WVK aan verplichtingen rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet;

– Een samenwerking met de naastgelegen school VSO Herenwaard: Voortgezet Speciaal Onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen tussen de 13 en 20 jaar. Elke donderdag onderhouden leerlingen de groenstrook aan de Groeninx van Zoelenlaan, gelegen aan de voorkant van het winkelcentrum;

– Het jaarlijks organiseren van een paasontbijt voor alle ouderen in de omgeving Groot IJsselmonde. De lokale ondernemers leveren alle producten voor het paasontbijt, terwijl politie, brandweer, de winkeliers zelf en DZP de ouderen bedienen. Afgelopen paasontbijt was een groot succes: we hebben maar liefst 500 ouderen mogen bedienen;

– Onder de noemer ‘Bakkie Veilig’ wordt elk kwartaal een middag georganiseerd waar de winkeliers onder het genot van een lekkere bak koffie vragen kunnen stellen of gewoon even bijpraten met de wijkagent, de beheerder van het winkelcentrum, Stadstoezicht en/of de brandweer uit IJsselmonde.

voor meer info:

MEER DZP PROJECTEN

DZP PROJECT NIEUWS

WE WERKEN SAMEN MET