Off-grid

Samen investeren en zelfvoorzienend worden.

Met off-grid wordt bedoeld dat een gebouw, of een aantal gebouwen, zelfvoorzienend kan zijn in hun energiebehoefte en niet verbonden zijn met het lichtnet.

Voorheen waren off-grid situaties vooral te vinden in ontwikkelingslanden, tegenwoordig zien we gebieden die ervoor kiezen om zich af te sluiten van het lichtnet en daarmee een eigen, gesloten energie-systeem creëren. De voorbereidingen om off-grid te gaan, zien we steeds vaker in BIZ-plannen opgenomen. 

Zo ver gaan ze op Goeree-Overflakkee nog niet, maar daar wordt op bedrijventerreinen gewerkt aan het opwekken van energie door middel van zonnepanelen, windmolens en warmtepompen waarbij de zelf opgewekte energie van het terrein, zoveel mogelijk wordt gebruikt door de bedrijven op het terrein. De ondernemers hebben zelf geïnvesteerd en houden dus ook alle revenuen.

Gezamenlijk investeren is interessant, het zo min mogelijk gebruiken van het lichtnet ook en de energierekening gaat ondertussen ook omlaag.

DZP heeft het plan geschreven, de onderhandelingen gevoerd en de partijen en de noodzakelijke middelen bij elkaar gebracht.

voor meer info:

MEER DZP PROJECTEN

DZP PROJECT NIEUWS

WE WERKEN SAMEN MET