BIZ Chinatown Den Haag

Centrummanagement en secretariële ondersteuning BIZ Chinatown.

Achter de grote poort in de Wagenstraat in Den Haag gaat een heel andere wereld schuil: Chinatown. In de drukke straten vind je talloze toko’s, restaurants, eethuisjes en supermarkten. Gelegen in de voormalige Jodenbuurt stond de wijk na de Tweede Wereldoorlog grotendeels leeg tot de gemeente besloot het op te knappen. Geleidelijk aan vestigden zich er steeds meer Chinezen, die het gebied met baldakijnen en Chinese lampionnen aankleedden. De authentieke Chinese poorten, gebouwd in 2009, maken de sfeer compleet.

Ondanks de goede sfeer, kreeg Chinatown te maken met uitdagingen. Onduidelijke profilering, slecht onderhoud, gebrek aan evenementen en overlast veroorzaakt door zwervers, leidde ertoe dat de bezoekersstroom in het gebied achter bleef.

Aan de slag!

DZP-er Natascha werd namens de gemeente Den Haag aangesteld als kwartiermaker om de ondernemersstichting in Chinatown te helpen bij de totstandkoming van een BIZ.

Het lukte Natascha binnen de gesloten Chinese gemeente voldoende draagvlak voor een BIZ te creëren. In maart 2019 werd BIZ Chinatown met 82% voorstemmers een feit.

Naast secretariële ondersteuning en bestuursadvies is DZP tevens verantwoordelijk voor het centrummanagement in Chinatown. Zo bieden we ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak:

– Versterken van de unieke charme, uitstraling en (online) naamsbekendheid;

– Het aantrekken van een grotere variëteit in ondernemers;

– Verbeteren van de leefbaarheid binnen het winkelgebied;

– Bijhouden van de website en social media;

– Samenwerken en contact onderhouden met gemeente en bewoners;

– Mede-organiseren van evenementen;

– Stimuleren van samenwerking met andere winkelgebieden binnen de stad.

Chinatown wordt tevens genoemd in de strategie van de gemeente om van Den Haag de tweede toeristenstad van Nederland te maken. Nieuwe toeristische attracties zullen bij voorkeur in en rond het Museumkwartier, het Kerkplein, Chinatown en de Haagse grachten gevestigd worden. Zo kan de gemeente de bezoekers meer verspreiden en kunnen ondernemers mee profiteren van het toerisme.

WE WERKEN SAMEN MET