Economische strategie waterweggemeenten

Onderhoudskamer van de waterweg naar Rotterdam als strategische boost.

De ondernemers uit de drie waterweggemeenten – Schiedam, Vlaardingen en Maassluis – vonden het belangrijk hun lokale economieën te innoveren en daarmee de hele gemeente een boost te geven.

De lokale ondernemerscollectieven spraken hier met hun gemeenten over en die juichten het initiatief toe. Al snel waren ze het met elkaar eens dat het slimmer was om deze nieuwe economische strategie samen op te pakken.

Met behulp van onze RESolution-methodiek (door middel van innovatie de welvaart willen vergroten en het concurrentievermogen willen versterken) is samen met de ondernemers, de gemeenten en het havenbedrijf de stip op de horizon gezet. Onderdeel van de economische strategie is om – tijdens de transitie van fossiele naar andere brandstoffen – te gaan focussen op het onderhoud van de maritieme sector. Hun ligging aan het water, als voorportaal van de haven van Rotterdam, het soort van bedrijven en hun geschiedenis om haven-gerelateerde activiteiten te huisvesten, maakt het logisch om over een aantal jaar de onderhoudskamer van de waterweg te zijn.

voor meer info:

MEER DZP PROJECTEN

DZP PROJECT NIEUWS

WE WERKEN SAMEN MET