Parkmanagement Vianen (Vijfheerenlanden)

Verbeterde resultaten en kwaliteit door de oprichting van een BIZ en het parkmanagement.

Bedrijventerreinen De Hagen en de Biezen liggen aan de zuidoostkant van Vianen en tellen in totaal circa 290 ondernemingen.  

DZP is vanaf de start betrokken bij het secretariaat van de bedrijventerreinen en werd in 2016 door de gemeente Vianen (nu gemeente Vijfheerenlandengevraagd de realisatie van een BIZ op deze bedrijventerreinen te begeleiden.  

Steeds meer ondernemers hechten waarde aan kwaliteit en zien dat verbeterde resultaten haalbaar zijn wanneer zij samenwerken aan vernieuwing en gentrificatie. DZP heeft dit goed onder de aandacht van de ondernemers weten te brengen en tevens de verordening en overige benodigde input voor de gemeente verzorgd. Daarnaast hebben we een businessplan opgesteld met als voornaamste doel het organiseren van de beveiliging.  

Dit heeft geleid tot een positieve draagvlakmetingwaardoor BIZ Bedrijventerreinen Vianen met ingang van 1 januari 2017 een feit werd. 

Vanwege de succesvolle samenwerking mocht DZP niet alleen de projectleiding van de BIZ, maar tevens het parkmanagement en het secretariaat voor een duur van 5 jaar op zich nemen.  

Zo dienen we als spreekbuis voor de ondernemers, onderhouden we contact met de veiligheidsdiensten en hebben we de hercertificatie KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) gecoördineerd. Hierbij gaan we verder dan ondersteuning op administratief gebied. DZP is sterk in het bouwen van bruggen en het creëren van draagvlak. Als ervaren intermediair tussen overheid en ondernemers hebben we het netwerk en de capaciteit om partijen, kennis, disciplines, mensen, geldstromen en projecten aan elkaar te verbinden. Op pro-actieve wijze bouwen we zo aan een sterk collectief en een innovatief bedrijventerrein. 

gelijksoortige projecten

voor meer info:

MEER DZP PROJECTEN

DZP PROJECT NIEUWS

WE WERKEN SAMEN MET