PROJECT

Parkmanagement Gadering

Ondersteuning voor een goedlopend bedrijventerrein.

Bedrijventerrein Gadering ligt vlakbij de zeehavens van Rotterdam en bestaat uit twee delen: het oudere gedeelte ‘Hoogvliet’ en het nieuwere gedeelte ‘Nieuwe Gadering’. Met een netto oppervlakte van ruim 45 hectare, kent het terrein een grote diversiteit aan bedrijvigheid waar buiten de haven en logistiek, onder andere handel, bouw en commerciële dienstverlening goed vertegenwoordigd zijn.

Het bedrijventerrein kent relatief weinig leegstand, ondernemers zijn bereid te investeren en er is een actief ondernemerscollectief (SBHG) met een hoge participatiegraad. Qua veiligheid scoort het terrein al jaren goede cijfers mede door het uitvoerende parkmanagement en de unieke samenwerking met de Penitentiaire Inrichting Rotterdam-Hoogvliet dat sinds 2002 op bedrijventerrein Gadering is gevestigd.

Sinds 3 jaar is DZP verantwoordelijk voor de operationele- en secretariële ondersteuning van het parkmanagement op Bedrijventerrein Gadering. DZP-er Danny is actief als parkmanager en houdt zich onder andere bezig met (collectieve) belangenbehartiging, het signaleren, bespreken en oplossen van knelpunten en tekortkomingen in de openbare ruimte en infrastructuur en het zoeken naar subsidiemogelijkheden. DZP-er Samantha draagt de zorg voor de communicatieve uitingen waaronder de SBHG-website en SBHG-digitale nieuwsbrief.

We onderhouden en verbeteren de contacten met (overheids)diensten en bewaken het kwalitatief hoge niveau van de openbare ruimte. Omdat duurzaamheid een steeds grotere rol op bedrijventerreinen speelt, haakt DZP hierop in door onderzoek te doen naar subsidies en collectieve duurzaamheidsverbeteringen.

Overige acties die ondernomen door DZP zijn onder andere:

– Het realiseren van een nieuw cameranetwerk;

– Het verbeteren van de bereikbaarheid van en naar metrostation Tussenwater;

– De organisatie van bijeenkomsten voor alle ondernemers;

– Het verbeteren van het parkeerbeleid;

– Door een nauwe samenwerking met gemeente en de gevangenis op het bedrijventerrein hebben we een stilstaan verbod gerealiseerd, wat heeft geleid tot een 100% afname van het uitwisselen van drugs en wapens via de buitenmuur van de gevangenis.

gelijksoortige projecten

thema

contactpersoon

MEER DZP PROJECTEN

DZP PROJECT NIEUWS

WE WERKEN SAMEN MET