Smart Water

Economische strategie om bevolkingsdaling op Goeree-Overflakkee te voorkomen.

In 2012 hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland Goeree-Overflakkee als gevolg van de afnemende bewonersgroei aangemerkt als dreigende krimpregio. De ondernemers – verenigd in de FOGO – en de gemeente hebben zich duidelijk tegen deze ontwikkeling uitgesproken. De kansen en uitdagingen voor de ontwikkeling van de regionale economie in Goeree-Overflakkee worden in 2006 door de Rabobank beschreven in het rapport ‘Kiezen of Delen’. Aanvullend onderzoek in 2012 leidt tot een opvolgend rapport getiteld ‘Samenwerken aan een vitaal en duurzaam Goeree-Overflakkee’. Beide onderzoeken vormen een belangrijk fundament voor een gezamenlijke aanpak en een eilandbrede samenwerking, wat uiteindelijk leidt tot het ontstaan van Smart Water.

Smart Water is door de FOGO, de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland en Rabobank Het Haringvliet ontwikkeld als economische strategie om bevolkingsdaling in Goeree-Overflakkee te voorkomen.

Binnen Smart Water werken ondernemers, onderwijs en overheden samen om innovatieve projecten te stimuleren en zo te investeren in de groei, economie en toekomst van Goeree-Overflakkee. Deze projecten zijn onder te verdelen in water & voedsel, water & leven en water & energie.

DZP-ers Samanta Lugthart (opgegroeid op Goeree-Overvlakkee) en Marlies Mulder (inwoner van Goeree-Overvlakkee) zijn sinds de start van Smart Water in 2014 nauw betrokken bij het project. Naast het voeren van het secretariaat en het programmabureau Smart Water, is DZP actief als adviseur van het bestuur van de FOGO en ‘verbinder’ voor Smart Water. DZP zet haar netwerk, kennis en tijd in om partijen aan elkaar te verbinden, nieuwe initiatieven mede te ontwikkelen en subsidies en cofinanciering te realiseren.

Binnen Smart Water is DZP onder andere actief betrokken bij:

Leren programmeren. Het bedrijf Technieksucces heeft binnen Smart Water een programma opgezet, waarmee basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 gedurende vier weken spelenderwijs de beginselen van ICT en programmeerwerk leren. Het doel is om leerlingen kennis te laten maken met de wereld van het programmeerwerk en de mogelijkheden die een gerelateerde vervolgopleiding kunnen bieden op Goeree-Overflakkee.

– De beroepscampus. Dé plek waar leerlingen en studenten van verschillende opleidingen samenwerken aan authentieke en innovatieve projecten in samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven.

Groene waterstof projecten. Van het overschot aan hernieuwbare elektriciteit kan ‘groene’ waterstof geproduceerd worden. Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in de energietransitie, zowel in de energiehuishouding, de mobiliteit als verduurzaming van grondstoffen in de landbouw en industrie.

Zorgrobotica. Het inzetten van robots in de thuis- en ouderenzorg, ondersteunt hulpbehoevende senioren in de zorgverlening en zorgt voor sociaal contact. Zo kan een zorgrobot beweging onder ouderen stimuleren door gymnastiek te oefenen en spelletjes met ze te spelen.

Concreet in cijfers is de verwachting dat Smart Water tot 2025 zo’n 1.600 nieuwe banen genereert op Goeree-Overflakkee, waarvan 30% hoogwaardig. Daarbij is de prognose dat de lokale economie in diezelfde periode 400 miljoen euro groeit. Wanneer het multiplier-effect tussen verschillende bedrijven en sectoren in de berekening wordt meegenomen, kunnen deze resultaten nog gunstiger uitpakken voor Goeree-Overflakkee.

WE WERKEN SAMEN MET