Spaanse Polder

Sterk, innovatief industrieterrein met een gouden manager.

De Spaanse Polder is met 190 hectare het grootste aaneengesloten industrieterrein van West-Europa. In het gebied zijn ruim 900 bedrijven actief, die werkgelegenheid bieden aan ruim 10.000 mensen. Naast een merendeel aan eerlijke en succesvolle ondernemers streken er de afgelopen 20 jaar een groot aantal malafide ondernemers in de Spaanse Polder neer, wat leidde tot ondermijning, verpaupering, criminaliteit en afname van het veiligheidsgevoel in het gebied.

Om het gebied weer aantrekkelijk te maken voor ondernemers, werknemers en bezoekers, slaan de gemeenten Rotterdam en Schiedam de handen ineen en komen met een vernieuwingsplan. Een plan wat echter alleen succesvol tot uitvoering kan worden gebracht wanneer het bedrijfsleven hier actief bij betrokken wordt.

Een open dialoog over toekomstplannen, visie en promotie is daarvoor een vereiste, vinden de ondernemers. En daar is zeker nog ruimte voor verbetering; slechts zes procent vindt dat de overheid en het bedrijfsleven elkaar goed begrijpen. De overheid zou sneller moeten handelen en eerder duidelijkheid moeten geven over wat wel en niet kan.

Twee grote belangenverenigingen in de polder;  Ondernemersvereniging NoordWest en Belangenvereniging Spaanse Polder hebben onlangs besloten de krachten te bundelen en Ondernemersvereniging Spaanse Polder (OVSP) in het leven te roepen.

DZP voerde jarenlang het secretariaat van zowel de Belangenvereniging Spaanse Polder als Ondernemersvereniging Noordwest en werd gevraagd het secretariaat voor Ondernemersvereniging Spaanse Polder op zich te nemen. Met oog op de toekomst is een sterk ondernemerscollectief van essentieel belang en daarnaast is DZP bekend met de uitdagingen binnen het gebied. We ontlasten het bestuur en verbeteren de communicatie met aangesloten leden, wat de samenwerkingsprocessen tussen de ondernemers, gemeente en andere partijen ten goede komt.

Daarnaast kreeg DZP-er Dennis Houkes na een succesvolle sollicitatieronde de titel ‘Ondernemersmanager’ toebedeeld; een afgevaardigde die namens de ondernemers in overleg treedt met de gemeenten en de belangen van de ondernemers behartigt.

De Ondernemersmanager creëert draagvlak en zorgt ervoor dat er één gedeelde toekomstvisie ontstaat. Zo is het visiedocument ‘Spelen om te Winnen’ ontstaan. Een ambitieus plan waarin het ideale toekomstbeeld voor de Spaanse Polder namens de ondernemers op vernieuwende wijze in kaart wordt gebracht.

Dennis helpt de ondernemers hun weg naar deze ideale toekomst te vinden, door te helpen bij het creëren van een gezamenlijke roadmap, planning, marketing- en financieel plan. Communicatie, vertrouwen en samenwerking zijn hierbij de uitgangspunten. Op pro-actieve wijze bouwen we zo aan een sterk collectief en een innovatief bedrijventerrein, wat zowel voor de ondernemers als de gemeenten een succes is.

WE WERKEN SAMEN MET