Centrummanagement Bergschenhoek

Centrummanagement om het dorpscentrum op te laten leven.

Het centrum van Bergschenhoek kampt met een uitdaging. De vraag is hoe er voor gezorgd kan worden dat dit dorpscentrum een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt voor haar inwoners, met goede bereikbaarheid, complementair aanbod aan voorzieningen en een sterke samenwerking tussen de belangrijke stakeholders in het gebied?

Om antwoord te geven op deze vraag heeft de raad van Bergschenhoek besloten om een centrummanager in te zetten om zo tot een breed gedragen visie en strategie te komen.

Om hiertoe te komen is het noodzakelijk om goed in kaart te brengen wat de behoeftes van de primaire doelgroep zijn. Sluit het winkelaanbod hier voldoende op aan? Is het niveau van ondernemerschap aanwezig om tot uitvoering van de strategie te komen? Welke stappen moeten we, gezamenlijk, zetten om tot het einddoel te komen? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Is er voldoende organiserend vermogen aanwezig om de benodigde stappen te realiseren?

De centrummanager van DZP is de centrale spil die met de bovengenoemde vragen aan de gang is gegaan. Door de samenwerking met de stakeholders te zoeken en onze kennis en ervaring in te zetten, worden momenteel de antwoorden op deze vragen helder.

WE WERKEN SAMEN MET