Verbetering warenmarkten

Markten klaarstomen voor de toekomst.

Markten zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Het behoort tot een van de oudste vormen van detailhandel die we kennen. Echter, er wordt in Nederland anders gewinkeld dan voorheen en hierdoor verandert de rol van de warenmarkt in ons dagelijks leven. Klanten stellen hogere eisen aan het product, de diversiteit van het aanbod en willen vermaakt worden. Inspelen op de toekomst is noodzakelijk voor het voortbestaan van de markten.

De historie en de regelgeving zorgen voor bijzondere uitdagingen. DZP begeleidt ondernemers, marktverenigingen en/of gemeenten bij het inspelen op deze uitdagingen. Van verzelfstandigingstrajecten tot revitalisering en promotie. In de rol van coördinator, kwartiermaker, adviseur of projectmanager zijn wij actief van visievorming tot en met concrete uitvoering en slagen we er elke keer weer erin de tegenstrijdige standpunten om te buigen tot een gezamenlijk doel: een goed functionerende markt. Wij zijn van alle markten thuis!

WE WERKEN SAMEN MET