R&D

Research & Development

Denkers die innoveren

DZP fungeert als de pragmatische en soms tikkie ‘eigenwijze’ intermediair tussen bedrijfsleven en overheid. We bedenken slimme oplossingen voor publiek-private uitdagingen en helpen opdrachtgevers deze succesvol in de praktijk te brengen. Ons grote netwerk en het vermogen om als een kameleon op elk niveau te kunnen communiceren, stelt ons in staat uiteenlopende stakeholders op vindingrijke wijze te verbinden. Binnen de driehoek ondernemers, samenleving en overheid, creëren we zo draagvlak en werken we samen aan innovatieve concepten die één gezamenlijke visie, taal en droom vertegenwoordigen.

DZP KENNISLAB

De zoektocht naar inspirerende, innovatieve en creatieve oplossingen die opdrachtgevers helpen bij het tackelen van uitdagingen, heeft ons over de jaren veel kennis, ervaring en expertise gebracht. Om een zo groot mogelijke maatschappelijke impact te kunnen maken, wilden we die kennis graag delen. 

Vanuit die visie ontstond het DZP Kennislab: een uiteenlopend aanbod van workshops, trainingen en coaching sessies zoals ‘Winkelier met Plezier’, ‘De Centrum Verken Scan’ of ‘Bestuurstrainingen’ die op interactieve wijze nieuwe kennis, werkwijzen en inzichten bieden.

DZP INNOVATIELAB

De mooie projecten, samenwerkingen en uitdagingen waar we dagelijks aan werken, vormen een fantastische bron van inspiratie. Een DZP-er kan zijn werk nou eenmaal moeilijk loslaten en is altijd op zoek naar nieuwe innovaties, ontwikkelingen en trends die een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Zo ontstaan er binnen DZP regelmatig nieuwe concepten waarmee we onze opdrachtgevers beter kunnen bedienen en in kunnen spelen op kansen in de markt.