WIE

20 jaar

DZP bestaat al meer dan 20 jaar. Opgericht in 2001 en uitgegroeid tot een waardevolle partner voor gemeenten, MKB en het bedrijfsleven. De afgelopen 20 jaar hebben we bijzondere projecten geïnitieerd, ontwikkeld en uitgevoerd. Wij hebben aan de wieg gestaan van veel initiatieven die een bijdrage hebben geleverd aan de (lokale) economie. We zijn gefocust maar werken en denken breed. Voor elke uitdaging vinden wij een oplossing.

20 jaar ontwikkelen

Wij ontwikkelen plannen, concepten maar ook ons zelf, steeds opnieuw. De samenleving verandert en wij veranderen en bewegen mee. Trends pakken we op of laten we overwaaien. Door onze weide blik blijven we up-to-date en zijn wij een zelflerend bedrijf geworden. Wij brengen kennis van buiten naar binnen en toetsen dat aan onze praktijk. Ook leren wij samen met onze partners. 20 jaar ontwikkeling: op naar de volgende nieuwe ontwikkelingen.

20 jaar partnership

Samenwerken zit in ons DNA. Met onze opdrachtgevers werken wij al jaren samen en dat vinden wij belangrijk. Iets opbouwen kost tijd en die nemen wij voor onze relaties. DZP ziet de meerwaarde van samenwerking. Meer kennis, meer groei, meer voordeel en uiteindelijk meer omzet voor onze klanten. We zetten in op de sterke punten van een partner. En dat doen wij al 20 jaar. Investeren kost opdrachtgevers tijd en geld, geld dat wij zo efficiënt mogelijk willen besteden. Stakeholdermanagent is daarbij voor DZP vanzelfsprekend geworden.

.

20 jaar intermediair

Noem ons maar de tussenpersoon. Wij spreken de taal en kennen het speelveld van onze opdrachtgevers. Wij bemiddelen, sturen en adviseren op meerdere niveaus. Wij deinzen niet terug voor diverse belangen en zetten de hoofdrolspelers in hun kracht. Na 20 jaar weten onze opdrachtgevers ons herhaaldelijk te vinden. Mond-tot-mond doet de rest.

20 jaar creativiteit

Al 20 jaar lang bedenken wij creatieve concepten voor onze opdrachtgevers. Hierbij kijken wij naar aspecten die onze opdrachtgever nog niet ‘ kent’.’ Out of the box denken is onze twee natuur. Net even anders dan onze collega’s. Prikkelend, vernieuwend, soms spraakmakend maar altijd doeltreffend. Daarnaast staan wij vooraan als het om nieuwe ontwikkelingen gaat. Maak kennis met ons kennislab en innovatielab.

20 jaar ondernemen

Ondernemen zit in onze genen. Na 20 jaar duwen, trekken en ontwikkelen staat DPZ als een huis. Een huis met een gezonde fundering: creatief ondernemerschap! Het DZP-team toont lef, flexibiliteit en doorzettingsvermogen. DZP spreekt de taal van de ondernemer: ‘Op je bek gaan mag, maar leer daarvan.’  We zijn bescheiden. Met vallen en opstaan is DZP succesvol geworden. Uitproberen, linksom, rechtsom, naar boven of naar beneden. Ook onbekende paden betreden wij. Met een plan, een vooruitziende blik gaan wij recht op ons doel af: Het ondernemen van DZP!

ONS DNA

Handen uit de mouwen

Wij zijn DZP: innovatieve en effectieve doorpakkers! We zijn slim, onafhankelijk, zelfredzaam en een tikkeltje eigenwijs. Sinds 2001 zijn we actief met het bedenken en uitvoeren van vernieuwende oplossingen voor uitdagingen tussen publiek en privaat.

We zijn politiek bestuurlijk handig, empathisch en kunnen goed luisteren en schakelen. Dat moet ook wel, want in het dagelijks leven moeten we om kunnen gaan met verschillende ‘culturen’. We spreken de taal van alle partijen en begrijpen de belangen.

Door onze kennis en ervaring te gebruiken, te luisteren en ons goed in te leven, kweken we vertrouwen en ruimte om door te kunnen gaan. Verder te komen dan anderen, want daar waar anderen stoppen gaan wij door.

We zijn extra alert op waar en wanneer we processen versnellen of vertragen. Want we hebben met veel belangen van anderen te maken. Om alle partijen, in belang van het grotere geheel, dezelfde richting op te laten bewegen zijn we soms een breekijzer en ijsbreker tegelijk. Het liefst werken we voor partijen die pragmatisch zijn en een discussie niet uit de weg gaan. En die bereid zijn lef te tonen, net als wij.

Zo begeleiden we alle partijen naar de plek waar de ‘win-factor’ voor iedereen het grootst is, zodat zowel overheid als ondernemers het gezamenlijk belang niet uit het oog verliezen. Want zo kunnen we écht van betekenis zijn voor onze maatschappij. Lokaal, regionaal en ja, ook op nationaal niveau als dat effe kan.

We zijn extra alert op waar en wanneer we processen versnellen of vertragen. Want we hebben met veel belangen van anderen te maken. Om alle partijen, in belang van het grotere geheel, dezelfde richting op te laten bewegen zijn we soms een breekijzer en ijsbreker tegelijk. Het liefst werken we voor partijen die pragmatisch zijn en een discussie niet uit de weg gaan. En die bereid zijn lef te tonen, net als wij.

Zo begeleiden we alle partijen naar de plek waar de ‘win-factor’ voor iedereen het grootst is, zodat zowel overheid als ondernemers het gezamenlijk belang niet uit het oog verliezen. Want zo kunnen we écht van betekenis zijn voor onze maatschappij. Lokaal, regionaal en ja, ook op nationaal niveau als dat effe kan.

MET DE VOETEN OP DE GROND

VISIE & MISSIE

VISIE

DZP gelooft dat innovatieve bedrijven en overheden de motor zijn van een welvarende, gezonde en gelukkige samenleving. Door middel van het leveren van kennis aan bedrijven en overheden, wil DZP een zo groot mogelijke positieve bijdrage aan onze maatschappij leveren.

MISSIE

Door het leveren van kennis ondersteund met innovatieve, duurzame en toekomstgerichte concepten, modellen, pilots en co-creaties is DZP in staat partijen binnen een triple en quadrupel helix succesvol samen te laten werken en zo naar een plek te brengen waar de ‘win-factor’ voor iedereen het grootst is.

AMBITIE & VOLHARDING

DOOR LEKKER TE WERKEN MET EEN LEUK TEAM (EN EEN BEETJE MAZZEL)

Over 5 jaar weet iedereen in Nederland wie wij zijn omdat we onze concepten en projecten over het hele land hebben uitgerold.

Alle publieke en private partijen die bezig zijn met lokale en regionale ontwikkelingen op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak weten dat wij vakwerk leveren.

Onze nationale overheid schakelt ons in om de vertaalslag van hun beleid naar de regio en de gemeenten te kunnen maken.

Vakmensen werken graag bij ons! Door de uitdagende klussen en resultaten die we boeken, is ons team een goede afspiegeling van de maatschappij.

TEAM